Voorjaarscompetitie van start

Begin april dartelen zo’n 230.000 competitietennissers weer over de banen in ons land. Daarmee is er na jaren van afkalving een lichte groei ten opzichte van vorig jaar te constateren. Dat forse aantal spelers is verdeeld over liefst 330 verschillende vormen van competitie voor jong en oud. De tennisbond is voornemens dit aantal in de komende jaren drastisch in te perken.

Voor het eerst mag dit jaar per vereniging worden besloten of voor het zogeheten ‘compact spelen’ wordt gekozen. Bij compact spelen gaan de wedstrijden over drie sets, waarin de derde set is vervangen door een supertiebreak tot 10. Bovendien wordt bij de stand 40-gelijk (deuce) een winnend punt gespeeld. De ontvanger mag daarbij de kant van bepalen waar de serveerder moet opslaan.

Dit compact spelen biedt de clubs meer mogelijkheden omdat de lengte van de partijen ermee wordt ingekort. Daardoor kunnen in de toekomst meer teams deelnemen.

2017-03-17T12:12:56+00:00